Na początek:

Linki

Przedmioty


« Wydział Pedagogiczny | Start | Wydział Historyczny »

Wydział Nauk Politycznych

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE

Celem ćwiczeń jest poznanie i obsługa systemu Windows oraz podstawowych aplikacji pakietu Microsoft Office. Znajomość kluczowych pojęć odnośnie użytkowania komputerów, architektura komputerów osobistych.

APLIKACJE

  1. Projektowanie graficzne - celem ćwiczeń jest zapoznanie studentów z programami CorelDraw11 oraz CorelPhotoPaint11. Przekazanie wiedzy na temat grafiki wektorowej i rastrowej. Zapoznanie z podstawowymi narzędziami programu CorelDraw. Realizacja logo, layoutu strony oraz prostej reklamy w programie CorelDraw. Zapoznanie z podstawowymi narzędziami programu CorelPhotoPaint. Retusz zdjęć fotograficznych (usuwanie zniekształceń, korekta tonalna, histogram, mechanizmy selekcji ), technika kolażu.
  2. Kompozycja plastyczna - celem ćwiczeń jest nauka przygotowywania prezentacji multimedialnych przy wykorzystaniu programu PowerPoint oraz zapoznanie z podstawami przetwarzania sygnału audio i wideo. Omówienie technik związanych przetwarzaniem sygnału (audio - nagrywanie sygnału mowy, edycja, normalizacja sygnału, kompresja dynamiki, usuwanie szumu; wideo - kodowanie jedno - i wieloprzebiegowe, filtracja sygnału, formaty i standardy plików wideo; statycznego - zapoznanie z podstawowymi technikami tworzenia zdjęć cyfrowych, omówienie głównych funkcji w lustrzankach cyfrowych (preselekcja czasu, preselekcja przysłony, tryb manualny). Zaznajomienie z podstawami “Użytkowości”, tworzeniem poprawnych interfejsów użytkownika.
  3. Systemy informatyczne - celem ćwiczeń jest poznanie wybranych systemów informatycznych stosowanych do: zbierania danych, tworzenia zbiorów danych dla potrzeb indywidualnych i administracji publicznej, przetwarzania danych, prowadzenia dokumentacji oraz zarządzania przedsiębiorstwami.

Hasła: Przedmioty |